.
Dáváme financím jiný rozměr

MAXIMA ONLINE
právě se nacházíte › úvodní stranaNabídka produktůPojištění právní ochrany
Pojištění právní ochrany
BSF - To není známost jen na jeden den

Pojištění právní ochrany (ČPP, a.s.)Facebook Twitter Google +

Nemáte peníze na právníka? Potom je řešením uzavření pojištění právní ochrany, jehož cílem je právě podpora pojištěného a jeho blízkých při prosazování jejich právních zájmů a zaplacení většiny nákladů s tímto spojených.

Limit pojistného plnění pro jednu škodní událost:

• 300.000,- (počet škodných událostí v pojistném roce není omezen)

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění:

• 3.000,-

Územní platnost:

• ČR

Základní principy pojištění:    

• Pojištěný má právo svobodného výběru svého právního zástupce 

• Pokud pojištěný právního zástupce nemá, je mu přidělen pojistitelem

• Pojištění se sjednává v základním nebo rozšířeném rozsahu 

Základní rozsah pojištění - roční pojistné 1.200,-

• Občanskoprávní nároky na náhradu škody  (např. uplatnění nároku na náhradu škody při pádu na neodklizeném chodníku v zimě)

• Vlastnictví movitých věcí (odstoupení od kupních smluv, pomoc při reklamacích, včetně zajištění odborného posudku…)

• Trestní a přestupkové právo (pojištěný je podezřelý ze spáchání nedbalostního přestupku při dopravní nehodě; pojišťovna klientovi zajistí a uhradí náklady na právní zastoupení v přestupkovém nebo dokonce v trestním řízení)

• Pojistné právo (ochrana oprávněných zájmů pojištěného ve sporech vzniklých na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními pojistiteli) 

Rozšířený rozsah pojištění - roční pojistné 3.360,-

Zahrnuje rizika základní varianty a tyto další právní oblasti:

• Pracovněprávní spory (Lékař v nemocnici, ve které je zaměstnán, při operaci odstranil pacientovi zdravou ledvinu. Byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti. Lékař má nárok na úhradu nákladů za obhájce v trestním řízení, na úhradu nákladů za soudem nařízené znalecké posudky a také na úhradu nákladů za cesty k soudnímu řízení).

• Pracovněprávní nároky na náhradu škody (vymáhání neoprávněně zadržované mzdy…)

• Vlastnictví nemovitostí (sousedské spory-nadměrný hluk, neoprávněná stavba souseda; porušení statiky stavby např. v souvislosti s jinou prováděnou stavbou – kanalizace, silnice, apod.)

• Nájemní právo (uplatnění oprávněných nároků pojištěného jako nájemce, např. oprava nefunkčních věcí v pronajatých prostorech)

Co je v rámci pojištění hrazeno:

• Odměna za právní poradenství

• Odměna a náhrada hotových výdajů

• Náklady na soudní poplatky

• Náklady protistrany

• Výdaje pojištěné osoby

• Náklady spojené s výslechem svědka

• Jiné účelně vynaložené náklady


810 888 900

HLAVNÍ NABÍDKA

DOMŮ 
AKTUALITY
NABÍDKA PRODUKTŮ
INVESTOVÁNÍ S BSF
KANCELÁŘE
KARIÉRA
KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám
Zavoláme Vám
Chci více informací