.
Dáváme financím jiný rozměr

MAXIMA ONLINE
právě se nacházíte › úvodní stranaNabídka produktů Pojištění podnikatelůPojištění finanční způsobilosti dopravců

Pojištění finanční způsobilosti dopravcůFacebook Twitter Google +

Předmětem pojištění je neschopnost pojistníka dostát požadavkům na finanční způsobilost dopravce, která vznikla oprávněné osobě.

Sjednané pojištění se vztahuje na finanční způsobilost dopravců, kteří chtějí nebo podnikají na základě koncese a v souvislosti s provozováním silniční dopravy, dle zákona potřebují prokázat svou finanční způsobilost pro:
       a).  motorová vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
       b).  motorová vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

V případě pojistné částky musí silniční dopravce pro účely splnění požadavku prokázání FZD disponovat kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9000 EUR, je-li používáno jedno vozidlo, a 5000 EUR na každé další užívané vozidlo.


K přepočtu pojistné částky se každoročně stanoví hodnota eura c české měně. Použije se kurz eura prvního pracovního dne měsíce října (kurz zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie). Následně se kurz eura použije k přepočtu pojistné částky na další období, což je od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce se uzavírá bez spoluúčasti.

Pojištění se řídí:

  • Zákonem č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
  • Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009
  • Zákonem č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • Ustanovením Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPMM 1/14
  • Ustanovením Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění finanční způsobilosti dopravce
  • DPPFZD MP 1/14
  • Pojistnou smlouvou

V případě pojištění dopravce, který svou disponibilitu prokazuje roční účetní uzávěrkou za kalendářní rok (tj. od 1.1. do 31.12) a uzavírá pojistnou smlouvu v průběhu časového období od 1.1. do 31.7., lze dopravce pojistit za předpokladu, že není v insolvenci. Tuto skutečnost musí dopravce prokázat (čestné prohlášení).


810 888 900

HLAVNÍ NABÍDKA

DOMŮ 
AKTUALITY
NABÍDKA PRODUKTŮ
INVESTOVÁNÍ S BSF
KANCELÁŘE
KARIÉRA
KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám
Zavoláme Vám
Chci více informací