.
Dáváme financím jiný rozměr

MAXIMA ONLINE
právě se nacházíte › úvodní stranaNabídka produktů Životní, rizikové a úrazové pojištěníRIZIKOVÉ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

RIZIKOVÉ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍFacebook Twitter Google +

Skupinové úrazové pojištění s Filipem Plus

Pojištění je vhodné pro zaměstnavatele, který pojistí pro případ úrazu své zaměstnance, provozovatele rekreačních nebo kulturních zařízení na pojištění hostů apod. Lze pojistit i krátkodobé činnosti - výlety, sportovní akce nebo dětské tábory.

• Vstupní věk 0 – 17 let u dětí a 18 – 64 let u dospělých
• Pojištění je podle délky pojistné doby sjednáno jako a) krátkodobé na hodiny a dny  b) dlouhodobé na měsíce a roky
• Pojištěné osoby jsou rozděleny do skupin, podle skladby rizik a výše jejich pojistných částek
• Podle vašeho rozhodnutí bude pojistná ochrana celých 24 hodin denně, pouze v pracovní době nebo pouze ve volném čase
• Pojistné pro jednoho člena se stanoví na základě parametrů zvolených rizik dané skupiny
• Podle počtu pojištěných osob jsou poskytovány výrazné slevy na pojistném

Co lze pojistit ?

• trvalé následky úrazu (TN) s progresivním plněním, PČ pro dospělé 100 000 – 1 000 000 Kč, děti max. 500 000 Kč; nebo bez progrese PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti max. 1 000 000 Kč, u obou typů s volbou minimálního poškození 0,001 %, 2 %, 10% nebo 25 %

• smrt následkem úrazu (SU), PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti fixní PČ 50 000 Kč, lze sjednat pouze s TN

• denní odškodné za léčení následků úrazu (DO), s volbou minimálního počtu dnů léčení 10, 15 nebo 22 dnů, DO pro dospělé 50 – 500 Kč, pro děti 30 – 300 Kč, lze sjednat pouze s  TN

• denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu (DOHU) – od 1. dne, pojistné částky denního odškodného za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu lze volit u dětí od 30 Kč do 300 Kč, u dospělých od 50 Kč do 500 Kč, lze sjednat pouze spolu s TN

• připojištění zlomenin, pojistná částka je pevně stanovena na 500 Kč resp. 2 000 Kč za všechny zlomeniny způsobené jedním úrazovým dějem, Lze sjednat pouze spolu s TN
 

RIZIKOVKA

Produkt nabízí širokou možnost připojištění pro celou rodinu. Pojistit můžete dvě dospělé osoby téměř na shodná životní i neživotní rizika. Dále lze připojistit samostatně až 4 děti a automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění jedné dospělé osoby všechny děti s definovaným vztahem k tomuto dospělému pojištěnému v době platnosti pojistné smlouvy.

Hlavním a jako jediným povinným pojištěním je pojištění pro případ náhlé smrti pojištěné dospělé a dětské osoby. Ostatní rizika si může pojištěná osoba zvolit dle své individuální potřeby. Produkt též nabízí speciální rizika pro pojištěné děti, jakými jsou hospitalizace s doprovodem a ošetřování členem rodiny.

V rámci RIZIKOVKY máte možnost čerpat řadu bonusů a slev – bonus za bezeškodní průběh, věrnostní bonus, sleva za celkovou výši pojistného, sleva za sjednanou smlouvu životního i neživotního pojištění v ČPP nebo slevu za udělení souhlasu se zasíláním informací o pojištění na e-mail.

Seznamte se s přehledem rizik - RIZIKOVKA


MAXEFEKT 3.0

Rizikové životní pojištění pro jednu dospělou osobu a až tři děti. Pojištění bez spoření a jakýchkoliv poplatků, pouze s cenou za jednotlivá rizika. Vysoké výstupní věky – pro většinu rizik v 75 letech. Možnost volby konstantních i klesajících pojistných částek. Vysoké limity bez zdravotního dotazníku.

Přehled rizik


NA PŘÁNÍ - RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA ÚRAZY A NEMOCI

Rizikové životní pojištění, u kterého si můžete pojistit jen rizika, která uznáte za vhodná. Jednotlivá rizika mají svoji pevně danou cenu a vy snadno zjistíte, kolik máte měsíčně platit. Cenu ovlivňuje Váš věk v době sjednání pojištění. Pojištění lze sjednat až pro osm pojištěných osob a to bez rozdílu děti/dospělí. 

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách a to:

Varianta s investiční složkou - konstantní pojistné po celou dobu trvání pojištění plus možnost nastavit investiční část pojistného, která může být investována buď do Garantovaného fondu, nebo do fondů, které nabízejí potenciálně vyšší zhodnocení, ale i vyšší míru rizika.

Riziková varianta - pevně stanovené pojistné na celou dobu pojištění

Přehled rizik "Na Přání"

 

 


810 888 900

HLAVNÍ NABÍDKA

DOMŮ 
AKTUALITY
NABÍDKA PRODUKTŮ
INVESTOVÁNÍ S BSF
KANCELÁŘE
KARIÉRA
KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám
Zavoláme Vám
Chci více informací