.
Dáváme financím jiný rozměr

MAXIMA ONLINE
právě se nacházíte › úvodní stranaVýhodné investováníHorizont Invest

Horizont InvestFacebook Twitter Google +

Investiční program Horizont Invest je typem produktu "životního cyklu". Investor si totiž volí nejen investiční strategii podle toho, zda je pro něj tím nejdůležitějším výnos jeho investice, nebo zda chce přece jen i při dlouhém investičním horizontu opatrnější variantu investice, jejíž hodnota nebude kolísat, ale také cílové datum svého programu. Jeho investiční program potom zcela automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení kozervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů.

Klient a společnost Conseq Investment Management jako investiční manažer uzavírají smlouvu o obhospodařování portfolia podílových listů. Klient má na výběr ze tří typových investičních strategií:

  • Vyvážené portfolio 
  • Růstové portfolio  
  • Dynamické portfolio 

Postupným snižováním zastoupení akciových fondů a naopak navyšováním váhy fondů konzervativních se složení portfolií postupně přibližuje a setkává. Pravidla pro realokaci jsou následující Při obhospodařování portfolia investiční manažer zařazuje do portfolia podílové fondy investičních společností Conseq Invest, Conseq investiční společnost, Credit Suisse, ING (L) INVEST, Franklin Templeton a Parvest

Tyto společnosti dohromady nabízejí více než 300 v České republice registrovaných podílových fondů, což investičnímu manažerovi dává k dispozici velice širokou základnu investičních příležitostí, z nichž podle svého uvážení vybírá pro klienta ty nejvhodnější. Za tuto činnost mu náleží odměna ve formě manažerského poplatku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hlavní výhody

Mezi hlavní výhody produktu Horizont Invest patří:

  • jednoduchost produktu, pravidelný čtvrtletní reporting o stavu a vývoji portfolia; 
  • široká diverzifikace mezi fondy několika na sobě nezávislých investičních společností; 
  • automatické zkonzervativňování investice a "zamykání zisků" s blížícím se koncem programu; 
  • v případě restrukturalizace portfolia nejsou za prodeje a nákupy fondů účtovány žádné odatečné vstupní poplatky; 
  • zvýhodněné sazby předplacených vstupních poplatků pro programy pravidelných investic

810 888 900

HLAVNÍ NABÍDKA

DOMŮ 
AKTUALITY
NABÍDKA PRODUKTŮ
INVESTOVÁNÍ S BSF
KANCELÁŘE
KARIÉRA
KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám
Zavoláme Vám
Chci více informací