Nabídka produktů

zpět na úvod

Pojištění vozidel

Havarijní pojištění

Pojištění​ ​ ​

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ IDEALHAV - ČPP

 • pro všechna vozidla

 • asistenční služby po celé Evropě – limit až 10 000,- Kč

 • rozsah pojištění – „havárie, živel, odcizení, vandalismus“  nebo „živel, odcizení, vandalismus“

 • územní platnost pojištění – Evropa

 • maximální limit plnění v obvyklé ceně vozidla v době vzniku PU

 • plnění dle faktury i rozpočtem

 • volba spoluúčasti – 3 %, min.3 000 Kč, 5 %, min.5 000 Kč, 10 %, min.10 000 Kč , 15 %, min.15 000 Kč

 

SEGMENTACE HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

 • STÁŘÍ VOZIDLA
  (rozdíl v letech mezi počátkem pojištění a rokem výroby vozidla)

 • VĚK POJISTNÍKA
  (určuje se jako rozdíl v letech mezi poč. poj. a rokem narození poj.)

 • REGION
  (stanoví se dle názvu obce trvalého bydliště pojistníka)

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ

 • VŠECHNA SKLA VOZIDLA 
  (v prvních 3 měsících spoluúčast 30 % , po 3 měsících bez spoluúčasti – v případě sjednání připojištění skel zároveň s havarijním pojištěním – skla bez spoluúčasti)

 • POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL VE VOZIDLE 
  (Maxizav a Minizav – spoluúčast 10 %)

 • POJIŠTĚNÍ NÁKLADU NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA 
  (pro vozidla do 3,5t - bez spoluúčasti)

 • POJIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK 
  (živelní událost , střet s jakýmkoliv zvířetem , poškození kabeláže vozidla zvířetem, limit pojistného plnění až 100 000,- Kč,spoluúčast 10 %)

 • ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB VE VOZIDLE 
  (smrt způsobená úrazem – 100 000 Kč , trvalé následky způsobené úrazem – 150 000 Kč , denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu – 100 Kč , denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu – 100 Kč)

 • POJIŠTĚNÍ ASISTENCE PLUS, CAR+/TIR+ 
  (vyšší limity asistenčních služeb)

 • MINIPPR – POJIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK
  (střet s jakýmkoliv zvířetem, okus kabeláže a živel – limit pojistného plnění 50 000,- Kč, spoluúčast 10%)

 • POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ CELÉHO VOZIDLA
  (pro osobní, užitková nebo nákladní vozidla do 3,5t, spoluúčast 10%)

 • MINIHAV
  (živelní událost, střet se zvěří, poškození kabeláře, odcizení celého vozidla – limit pojistného plnění 100 000,- Kč, spoluúčast 10%)

 • ASISTENCE PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA
  (nový druh asistence, který lze sjednat pouze pro přípojné vozidlo)

 • SERVIS PRO
  (náhradní vozidlo v případě dopravní nehody včetně pevných nákladů na km po celou dobu opravy, uhrazení škody na vozidle bez odečtu amortizace)

 • POJIŠTĚNÍ POŘIZOVACÍ CENY VOZU – GAP
  (kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a obecnou cenou vozidla, který nekryje Havarijní pojištění – pouze pro případ totální škody nebo odcizení)

 • POJIŠTĚNÍ ČINNOSTI VOZIDLA JAKO PRACOVNÍHO STROJE
  (pro vozidla, která jsou vybavena přídavným zařízením)

 • POJIŠTĚNÍ KLIKA – ojedinělé na trhu
  (pojištění poškození vozidla pro případ, že bude zaviněna nehoda a bude plněno z povinného ručení – výhodně pro klienty, kteří nechtějí uzavřít havarijní pojištění)


 


 

 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění​ ​ ​

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - ČPP

 • SPOROPOV - 35 mil. Kč zdraví / 35 mil. Kč majetek (možno sjednat ve dvou variantách – „mimo území ČR se spoluúčastí pojistníka ve výši 12 000,- Kč“ nebo „bez spoluúčasti v ČR i zahraničí“)

 • SPECIÁL POV - 50 mil. Kč zdraví / 50 mil.Kč majetek (úrazové pojištění řidiče zdarma)

 • SUPER POV - 111 mil.Kč zdraví / 111 mil.Kč majetek (úrazové pojištění řidiče zdarma na 2 násobek pojistných částek)

 

SEGMENTACE POVINNÉHO RUČENÍ

 • STÁŘÍ VOZIDLA (rozdíl v letech mezi počátkem pojištění a rokem výroby vozidla)

 • VĚK POJISTNÍKA (určuje se jako rozdíl v letech mezi počátkem pojištění a rokem narození pojistníka)

 • REGION ( stanoví se dle názvu obce trvalého bydliště pojistníka)

 • OBJEM A VÝKON MOTORU (ccm/kW)

 • ROZDÍLNOST POJISTNÍKA OD VLASTNÍKA (větší spravedlnost v tarifování)

 

MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ

 • KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ (minimálně na 3 měsíce – pojištění po uplynutí sjednané doby končí)

 • SEZÓNNÍ POJIŠTĚNÍ (minimálně na 3 měsíce – pojištění pravidelně se opakující na sjednané období)
   


 PŘIPOJIŠTĚNÍ

 • VŠECHNA SKLA VOZIDLA 
  (v prvních 3 měsících spoluúčast 30 % , po 3 měsících bez spoluúčasti – nově se spoluúčast nebude odečítat v případě, kdy se klient současně při sjednání dobrovolně dostaví na vstupní prohlídku skel)

 • POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL VE VOZIDLE 
  (Maxizav a Minizav – spoluúčast 10 %)

 • POJIŠTĚNÍ NÁKLADU NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA 
  (pro vozidla do 3,5t - bez spoluúčasti)

 • POJIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK 
  (živelní událost , střet s jakýmkoliv zvířetem , poškození kabeláže vozidla zvířetem, limit pojistného plnění až 100 000,- Kč,spoluúčast 10 %)

 • ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB VE VOZIDLE 
  (smrt způsobená úrazem – 100 000 Kč , trvalé následky způsobené úrazem – 150 000 Kč , denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu – 100 Kč , denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu – 100 Kč)

 • POJIŠTĚNÍ ASISTENCE PLUS, CAR+/TIR+ 
  (vyšší limity asistenčních služeb)

 • MINIPPR – POJIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK
  (střet s jakýmkoliv zvířetem, okus kabeláže a živel – limit pojistného plnění 50 000,- Kč, spoluúčast 10%)

 • POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ CELÉHO VOZIDLA
  (pro osobní, užitková nebo nákladní vozidla do 3,5t, spoluúčast 10%)

 • MINIHAV
  (živelní událost, střet se zvěří, poškození kabeláře, odcizení celého vozidla – limit pojistného plnění 100 000,- Kč, spoluúčast 10%)

 • ASISTENCE PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA
  (nový druh asistence, který lze sjednat pouze pro přípojné vozidlo)

 • SERVIS PRO
  (náhradní vozidlo v případě dopravní nehody včetně pevných nákladů na km po celou dobu opravy, uhrazení škody na vozidle bez odečtu amortizace)

 • POJIŠTĚNÍ POŘIZOVACÍ CENY VOZU – GAP
  (kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a obecnou cenou vozidla, který nekryje Havarijní pojištění – pouze pro případ totální škody nebo odcizení)

 • POJIŠTĚNÍ ČINNOSTI VOZIDLA JAKO PRACOVNÍHO STROJE
  (pro vozidla, která jsou vybavena přídavným zařízením)

 • POJIŠTĚNÍ KLIKA – ojedinělé na trhu
  (pojištění poškození vozidla pro případ, že bude zaviněna nehoda a bude plněno z povinného ručení – výhodně pro klienty, kteří nechtějí uzavřít havarijní pojištění)


 

 

Pojištění finanční ztráty GAP

 • ochrana klienta proti dluhu k leasingové společnosti v případě totální škody nebo odcizení
 • zajištění rizika leasingové společnosti při nestandardních podmínkách financování
 • GAP kryje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla v době pojistné události v případě totální škody nebo odcizení
 • GAP kryje navíc volitelně i spoluúčast do 10% z havarijního pojištění v případě totální škody nebo odcizení
 • doba trvání pojištění a pojistná doba je 36 měsíců
 • limit plnění  je 600.000,- Kč (bez spoluúčasti)
 • pojistit lze jakékoliv nové vozidlo nebo vozidlo do 1 roku od data prvního uvedení do provozu a zakoupené v autorizované dealerské síti v ČR
 • po celou dobu pojištění GAPU musí být platné havarijní pojištění

 

POJIŠŤĚNÉ RIZIKO 

 • vozidlo je odcizeno a do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno
 • náklady na opravu vozidla,poškozeného v souvislosti se škodní událostí,přesáhnou obecnou cenu vozidla
 • škoda na vozidle je řešena primárním pojistitelem jako „totální škoda“

 

JAKÉ VOZIDLO JE MOŽNÉ POJISTIT 

 • vozidlo s platným technickým průkazem a platnou technickou kontrolou
 • s platným havarijním pojištěním na rizika (havárie,odcizení,živel – „allrisk“)
 • vozidlo nové
 • vozidlo,jehož celková hmotnost je do 3,5t
 • veškerá užitková vozidla do 3,5t
 • pořizovací cena do částky 1.500.000,-Kč, (včetně DPH)
 • individuálně lze sjednat pojištění i na vyšší pořizovací cenu

 

VÝLUKY Z POJIŠŤĚNÍ 
Pokud je vozidlo užíváno :

 • k pronájmu (autopůjčovny)
 • taxislužba nebo přeprava osob za úplatu
 • vozidla autoškol nebo sloužící pro výcvik řidičů
 • vozidla policie, záchranné služby, hasičů a armády ČR 

Pojištění majetku

Pojištění staveb DOMEX (ČPP, a.s.)

Co vám pojistíme: 

•stavby, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílustavby ve výstavbě včetně jejich stavebních součástí a příslušenství
•stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě či rekonstrukci pojištěné stavby
•prostředky protipožární ochrany
•elektromotory a elektronická zařízení zabudované do pojištěné stavby a sloužící jejímu provozu
•veškeré vedlejší stavby a drobné stavby včetně jejich stavebních součástí a příslušenství (např. garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny, fotovoltaické elektrárny aj.)

ASISTENČNÍ SLUŽBA
Asistenční služba je našim klientům k dispozici v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či jiné naléhavé situace a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Vždy pro dvě pojistné události ročně.

Základní služba Domácí asistence je pro naše klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.

Základní služba Domácí asistence je pro klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.


PRÁVNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Díky této službě získáte právní jistotu v případech, kdy budete cítit zásah do svých práv. Právní asistenční službu si můžete sjednat ve dvou variantách.

SPOLUÚČAST
Máte na výběr ze čtyř spoluúčastí 500 Kč, 1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši, kterou se na případné pojistné události spolupodílíte.

Proč se pojistit právě u nás, aneb co vám, jako našemu klientovi, můžeme nabídnout:
• servis našeho pracovníka po celou dobu trvání pojistné smlouvy (změny ve smlouvě, vinkulace k úvěrům, při likvidacích škodných událostí)
pojištění na novou cenu v případě, že se jedná o majetek v dobrém technickém stavu
• široký rozsah pojistné ochrany za přijatelnou cenu, možnost dalších připojištění
• celkové slevy z ročního pojistného mohou být i přes 50% u smluv na dobu neurčitou
• bonusy ve formě slevy za bezeškodní průběh až do výše 30% a hned při sjednání
vyšší limity pro klienty BSF zdarma


VARIANTY ROZSAHU POJIŠTĚNÍ trvale obydlených staveb ZDE

Pojištění trvale obydlené domácnosti DOMEX (ČPP, a s.)

Pojištění domácnosti ochrání vybavení vašeho bytu či domu proti všem důležitým rizikům. S naší pomocí získáte pocit bezpečí, který vám může dát jedině váš domov.

Jde o pojištění zařízení bytu včetně stavebních součástí uvedených v pojistných podmínkách, dále věcí uložených v nebytových prostorech ve stejné budově jako pojišťovaná domácnost i ve vedlejších budovách na stejném čísle popisném. Místem pojištění je dále zabezpečené prostranství (např. zahrada, dvorek), pro některé věci (dětský kočárek, invalidní vozík, zdravotnická pomůcka, věci osobní potřeby) i jakékoliv jiné místo v ČR.

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší stavby nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Pojištění se mimo jiné vztahuje na poškození, zničení nebo odcizení: nábytku, elektroniky a elektrospotřebičů, skel, sklokeramických desek, bytového textilu, podlahových krytin, sportovních potřeb, jízdních kol, dětských kočárků, invalidních vozíků a zdravotních pomůcek, zahradního nábytku a zahradní techniky, peněz na hotovosti i vkladních knížek, drobného a domácího zvířectva, atd.

ASISTENČNÍ SLUŽBA
Asistenční služba je našim klientům k dispozici v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či jiné naléhavé situace a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Vždy pro dvě pojistné události ročně.

Základní služba Domácí asistence je pro naše klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.

Základní služba Domácí asistence je pro klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.

PRÁVNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Díky této službě získáte právní jistotu v případech, kdy budete cítit zásah do svých práv. Právní asistenční službu si můžete sjednat ve dvou variantách.

SPOLUÚČAST
Máte na výběr ze čtyř spoluúčastí 500 Kč, 1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši, kterou se na případné pojistné události spolupodílíte.
 

PROČ SE POJISTIT PRÁVĚ U NÁS ANEB CO VÁM, JAKO NAŠEMU KLIENTOVI, MŮŽEME NABÍDNOUT:

• servis našeho pracovníka po celou dobu trvání pojistné smlouvy (změny ve smlouvě, při likvidacích škodných událostí, apod.)
• většina měst a obcí se nachází až ve 3. rizikovém pásmu (hledisko rizikovosti v oblasti odcizení a vandalismu), což znamená i nižší pojistné
• široký rozsah pojistné ochrany za přijatelnou cenu, možnost dalších připojištění
• celkové slevy z ročního pojistného mohou být i přes 50% u smluv na dobu neurčitou
• pojištění obou domácností - v případě stěhování máte pojištěny věci v obou domácnostech ještě 30 dní
• sleva za vyšší způsob zabezpečení pojišťované domácnosti
• pojištění kol na celém území ČR do limitu 20.000,- zdarma
• bonusy ve formě slevy za bezeškodní průběh až do výše 30% a hned při sjednání
Pojišťujeme v nových cenách - tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit
vyšší limity pro klienty BSF zdarma

Vlastníte chatu či chalupu? Pojistíme Vám v rámci produktu DOMEX  i rekreační domácnost


VARIANTY ROZSAHU POJIŠTĚNÍ trvale obydlené domácnosti ZDE

Nabízíme dvě varianty rozsahu pojištění s ohledem na šíři pojištěných rizik. Díky možnosti připojištění dalších rizik můžete pojištění přizpůsobit vlastním potřebám.

Pojištění bytových domů BYTEX (ČPP, a.s.)

Produkt BYTEX je určen speciálně pro pojištění bytových domů. 


Co vám pojistíme?

• bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství, u kterých nejméně jedna polovina plochy slouží trvale k obytným účelům
• budovy, drobné a vedlejší stavby nacházející se na stejné parcele, na které je umístěn pojištěný bytový dům a které se užívají společně s bytovým domem
• bytové domy ve výstavbě či rekonstrukci, vč. stavebních součástí a příslušenství
• dočasné stavby, včetně součástí a příslušenství
• stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě, rekonstrukci či údržbě pojištěného bytového domu
• elektromotory a elektronická zařízení zabudované do pojištěného bytového domu a sloužící jeho provozu
• zařízení kanceláří bytového družstva či společenství vlastníků
 

Proč se pojistit právě u nás, aneb co vám, jako našemu klientovi, můžeme nabídnout:

• servis našeho pracovníka po celou dobu trvání pojistné smlouvy (změny ve smlouvě, při likvidacích škodných událostí)

 • Pojišťujeme v nových cenách - tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit

 • Princip stavebnice – sestavíme pojištění na míru potřebám klienta

• pojištění vandalismu i  nezjištěného pachatele, včetně sprejerství
• slevy za věrnost ČPP, za propojištěnost, akční slevy….
• bonusy ve formě slevy za bezeškodní průběh až do výše 30% 

Spoluúčast
Máte na výběr ze čtyř spoluúčastí 1 000 Kč, 2 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši, kterou se na případné pojistné události spolupodílíte.

Na jedné smlouvě máte možnost uzavřít
společně s pojištěním bytových domů i 
• pojištění odpovědnosti z držby a provozu bytového domu.
• pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu bytového domu 


Varianty rozsahu pojištění ZDE

Nabízíme dvě varianty rozsahu pojištění s ohledem na šíři pojištěných rizik. Díky možnosti připojištění dalších rizik pojištění snadno přizpůsobíte vlastním potřebám.

Životní, rizikové a úrazové pojištění

IŽP EVOLUCE PLUS

Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS nabízí volbu rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik a určení únosné výše pojistného s ohledem na Vaše aktuální finanční možnosti.

Pojistit lze jednu osobu jako hlavní v plném rozsahu nabízených rizik, připojistit druhou dospělou osobu prakticky na shodná rizika a dále připojistit děti - automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného všechny děti, jejichž definovaný vztah k prvnímu pojištěnému vznikne v době platnosti pojistné smlouvy, nebo pojistit individuálně až tři nezávislé děti na další vybraná rizika.

V oblasti investování nabízí pojištění alokaci pojistného buď do Portfolia životního cyklu (tj. přednastavené strategie) nebo umožnuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně Garantovaného fondu).

Produkt samozřejmě umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití resp. smrti.

EVOLUCE PLUS - pojistná rizika zde

Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO

Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO je určeno pro vaše děti, kterým chcete zajistit a usnadnit vstup do „dospěláckého“ života. Zároveň máte možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik. Pojistit lze jednu nezletilou osobu jako hlavní, připojistit druhou popřípadě ještě třetí dospělou osobu na vybraná rizika, která jsou cíleně volena s ohledem na zajištění prvního pojištěného dítěte.

V oblasti investování produkt nabízí alokaci pojistného buď do pevně nastavených strategií nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně garantovaného fondu).

Produkt umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití.

ŠTÍSTKO – pojistná rizika zde

IŽP Perspektiva

Životní pojištění PERSPEKTIVA je moderní, variabilní produkt, který nabízí ideální kombinaci investování a pojistné ochrany pro celou rodinu.


Pojištění pro celou rodinu

Na jedné pojistné smlouvě lze pojistit až 5 osob - 2 dospělé a 3 děti. Dítě může být také hlavním pojištěným – pojistná smlouva pak může trvat až do jeho dospělosti a může být měněna podle aktuálních potřeb. Spolu s dítětem může být pojištěn 1 dospělý. 


Pojištění na celý život

PERSPEKTIVA může sloužit jako dětské pojištění, rizikové pojištění, rodinné pojištění nebo jako investiční životní pojištění s primárním cílem zhodnocovat finanční prostředky nebo vytvářet rezervu na důchod. 


Předběžné pojištění

Klient a jeho rodina mohou být pojištěni již od následujícího dne po uzavření smlouvy, a to u pojištění pro případ smrti, úrazového pojištění dospělých i dětí i pojištění nemoci. 


Variabilita pojištění 

• U rizikových pojištění si můžete stanovit věk, do kterého chcete být pojištěni.
• Lze nastavit klesající pojistné částky pro účely zabezpečení blízkých v době splácení hypotéky.
• Na konci pojištění si sami můžete zvolit způsob plnění: jednorázová výplata pojistné částky, výplata důchodu po předem sjednanou dobu, doživotní důchod.


Co může být pojištěno

Základním pojištěním je pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti. 


K základnímu pojištění je možno sjednat některé z mnoha rizikových pojištění.

Riziková pojištění pro dospělé osoby:

• pojištění pro případ smrti pro hlavního pojištěného
• pojištění pro případ smrti druhého pojištěného
• úrazové pojištění osob pro případ:
     smrti následkem úrazu
     
trvalých následků úrazu až s 6 násobkem progresivního plnění
     
tělesného poškození způsobeného úrazem
     
pracovní neschopnosti následkem úrazu
     
pobytu v nemocnici následkem úrazu
     denního odškodného za následky úrazu

• úrazové pojištění při dopravní nehodě
• pojištění pro případ vážných onemocnění včetně varianty Pro ni, Pro něj
• pojištění pro případ pobytu v nemocnici
• pojištění pro případ pracovní neschopnosti (karenční doba 14, 28 a 42 dní)
• pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu
• pojištění pro případ plné nebo částečné invalidity s výplatou pojistné částky
• pojištění důchodu pro pozůstalé
• zproštění od placení v případě plné invalidity
• osvobození od placení pojistného v případě smrti druhého pojištěného
• zdravotní asistenční služba MediKompas


Riziková pojištění pro děti:

úrazové pojištění dětí pro případ:
• trvalých následků úrazu až s 6-násobkem progresivního plnění
• tělesného poškození způsobeného úrazem
• pobytu v nemocnici následkem úrazu
• denního odškodného za následky úrazu

• úrazové pojištění při dopravní nehodě
• pojištění vážných onemocnění
• pojištění pro případ pobytu dítěte v nemocnici
• pojištění pro případ ošetřování nemocného dítěte
• pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě
• zdravotní asistenční služba MediKompas

RIZIKOVÉ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Skupinové úrazové pojištění s Filipem Plus

Pojištění je vhodné pro zaměstnavatele, který pojistí pro případ úrazu své zaměstnance, provozovatele rekreačních nebo kulturních zařízení na pojištění hostů apod. Lze pojistit i krátkodobé činnosti - výlety, sportovní akce nebo dětské tábory.

• Vstupní věk 0 – 17 let u dětí a 18 – 64 let u dospělých
• Pojištění je podle délky pojistné doby sjednáno jako a) krátkodobé na hodiny a dny  b) dlouhodobé na měsíce a roky
• Pojištěné osoby jsou rozděleny do skupin, podle skladby rizik a výše jejich pojistných částek
• Podle vašeho rozhodnutí bude pojistná ochrana celých 24 hodin denně, pouze v pracovní době nebo pouze ve volném čase
• Pojistné pro jednoho člena se stanoví na základě parametrů zvolených rizik dané skupiny
• Podle počtu pojištěných osob jsou poskytovány výrazné slevy na pojistném

Co lze pojistit ?

• trvalé následky úrazu (TN) s progresivním plněním, PČ pro dospělé 100 000 – 1 000 000 Kč, děti max. 500 000 Kč; nebo bez progrese PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti max. 1 000 000 Kč, u obou typů s volbou minimálního poškození 0,001 %, 2 %, 10% nebo 25 %

• smrt následkem úrazu (SU), PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti fixní PČ 50 000 Kč, lze sjednat pouze s TN

• denní odškodné za léčení následků úrazu (DO), s volbou minimálního počtu dnů léčení 10, 15 nebo 22 dnů, DO pro dospělé 50 – 500 Kč, pro děti 30 – 300 Kč, lze sjednat pouze s  TN

• denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu (DOHU) – od 1. dne, pojistné částky denního odškodného za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu lze volit u dětí od 30 Kč do 300 Kč, u dospělých od 50 Kč do 500 Kč, lze sjednat pouze spolu s TN

• připojištění zlomenin, pojistná částka je pevně stanovena na 500 Kč resp. 2 000 Kč za všechny zlomeniny způsobené jedním úrazovým dějem, Lze sjednat pouze spolu s TN
 

RIZIKOVKA

Produkt nabízí širokou možnost připojištění pro celou rodinu. Pojistit můžete dvě dospělé osoby téměř na shodná životní i neživotní rizika. Dále lze připojistit samostatně až 4 děti a automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění jedné dospělé osoby všechny děti s definovaným vztahem k tomuto dospělému pojištěnému v době platnosti pojistné smlouvy.

Hlavním a jako jediným povinným pojištěním je pojištění pro případ náhlé smrti pojištěné dospělé a dětské osoby. Ostatní rizika si může pojištěná osoba zvolit dle své individuální potřeby. Produkt též nabízí speciální rizika pro pojištěné děti, jakými jsou hospitalizace s doprovodem a ošetřování členem rodiny.

V rámci RIZIKOVKY máte možnost čerpat řadu bonusů a slev – bonus za bezeškodní průběh, věrnostní bonus, sleva za celkovou výši pojistného, sleva za sjednanou smlouvu životního i neživotního pojištění v ČPP nebo slevu za udělení souhlasu se zasíláním informací o pojištění na e-mail.

Seznamte se s přehledem rizik - RIZIKOVKA


MAXEFEKT 3.0

Rizikové životní pojištění pro jednu dospělou osobu a až tři děti. Pojištění bez spoření a jakýchkoliv poplatků, pouze s cenou za jednotlivá rizika. Vysoké výstupní věky – pro většinu rizik v 75 letech. Možnost volby konstantních i klesajících pojistných částek. Vysoké limity bez zdravotního dotazníku.

Přehled rizik


NA PŘÁNÍ - RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA ÚRAZY A NEMOCI

Rizikové životní pojištění, u kterého si můžete pojistit jen rizika, která uznáte za vhodná. Jednotlivá rizika mají svoji pevně danou cenu a vy snadno zjistíte, kolik máte měsíčně platit. Cenu ovlivňuje Váš věk v době sjednání pojištění. Pojištění lze sjednat až pro osm pojištěných osob a to bez rozdílu děti/dospělí. 

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách a to:

Varianta s investiční složkou - konstantní pojistné po celou dobu trvání pojištění plus možnost nastavit investiční část pojistného, která může být investována buď do Garantovaného fondu, nebo do fondů, které nabízejí potenciálně vyšší zhodnocení, ale i vyšší míru rizika.

Riziková varianta - pevně stanovené pojistné na celou dobu pojištění

Přehled rizik "Na Přání"

 

 

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

TYPY POJIŠTĚNÍ

 • TURISTICKÝ POBYT
  pojištění se nevztahuje na události vzniklé v důsledku pracovní činnosti nebo zaměstnání pojištěného v cizině

 • PRACOVNÍ POBYT
  pro cesty a pobyt,kdy převládá výkon pracovních činností

 • SPORTOVNÍ SOUTĚŽĚ ( S1 )
  určeno pro klienty – sportovce provozující jiné než nebezpečné druhy sportu v rámci veřejně organizovaných soutěže

 • NEBEZPEČNÉ SPORTY ( S2 ) 
  určeno pro klienty – sportovce provozující nebezpečné druhy sportu stanovených pojistitelem

 • OPAKOVANÝ POBYT
  pojištění při opakovaných cestách a pobytech v průběhu jednoho roku,z nichž ani jeden nepřesáhne 90 dnů

 • NEPŘETRŽITÝ POBYT 
  pojištění,kdy klient pobývá v cizině nepřetržitě a to maximálně po dobu 365 dnů 

 

FORMY POJIŠTĚNÍ

 • INDIVIDUÁLNÍ  - (pojištění pro jednu osobu)

 • RODINNÉ - (lze sjednat již od počtu dvou osob)

 • SKUPINOVÉ - (určeno pro skupiny od počtu tří a více osob) 

 

ÚZEMNÍ PLATNOST

 • OBLAST „E“
  (všechny státy Evropy,evropská část Ruska,Tunis,Maroko,Turecko,Izrael,Egypt a Kypr s výjimkou území České republiky)

 • OBLAST „S“ 
  (všechny státy světa s výjimkou USA a s výjimkou území České republiky)

 • OBLAST „U“ - (všechny státy světa s výjimkou území České republiky)

 • OBLAST „L“ - (Slovenská republika) 

 

TÉMATICKÉ BALÍČKY POJIŠTĚNÍ ZA 15 KČ NA DEN

 • Léto plus – obsahuje pojištění

  • odcizení sportovního vybavení ze střešního nosiče a střešního boxu

  • nákladů na pronájem sportovního vybavení z důvodu jeho poškození, zničení a odcizení, a to i v případě, že bylo svěřeno dopravci

  • nevyužité dovolené

 • Zima Plus – se stejným rozsahem jako Léto Plus a navíc

 • pojištění skipasu a nákladů vzniklých závalem laviny

 • Golf Plus za 25 Kč na den
         -      
  balíček obsahuje pojištění golfového vybavení, proplacení storna 
                Green Fees i pojištění Hole-In-One

 • Auto Plus

 • odtah vozidla do opravny včetně příjezdu a odjezdu asistenční služby do 100 km

 • odtah vozidla do místa ubytování včetně příjezdu a odjezdu asistenční služby do 100 km

 • oprava na místě 1 Nh

 • vyproštění vozidla do hodnoty 20 000,- Kč

 • odtah do ČR, max. však do 1500 Km (není-li možné vozidlo opravit do 60 h, nebo při odcizení vozidla)

 • ubytování v nouzi, max.3 noci, max.2000,- Kč/os./noc

 • úschova nepojízdného vozidla max.72 hodin

 • náklady na návrat osob do ČR do 1500 Km, dle pojistných podmínek


 


 

 


 


 

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření (DPS) představuje flexibilní spoření na penzi se státním příspěvkem a daňovými výhodami. 

Proč si spořit v doplňkovém penzijním spoření (DPS) ?

1. státní příspěvek 1 080 až 2 760 Kč/rok

2. daňové úlevy – lze odečíst až 24 000 Kč z ročního základu daně = úspora na daních až 3 600 Kč/rok)

3. příspěvek zaměstnavatele až 50 000 Kč za rok

4. DPS je jedno z nejlevnějších forem kolektivního investování.

5. Sami si určujete, kolik chcete spořit.

6. Výši své úložky můžete kdykoliv změnit, spoření můžete též přerušit či v případě nutnosti ukončit.

7. Při výplatě prostředků si můžete vybrat z několika způsobů výplaty: výplata najednou formou jednorázového vyrovnání, výplata penzí po dobu tří či více let atd.


Partneři:
AXA penzijní společnost,a.s.
ČSOB Penzijní společnost,a.s.
KB Penzijní společnost,a.s.


 

 


 

Stavební spoření

Stavební spoření

Stavební spoření je moderní výhodnou formou zhodnocování finančních prostředků. Dále je v něm zakomponováno úzké spojení spoření a úvěrování k řešení bytových potřeb účastníků stavebního spoření. 

Je určeno všem věkovým skupinám.

Vklady účastníků jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou, jsou ze zákona pojištěny a stát poskytuje státní podporu. Nárok na výplatu státní podpory má účastník, který po dobu 6 let nenakládal se vkladem.

Nízká pevná úroková sazba  úvěru se sjednává již ve smlouvě o stavebním spoření a je garantovaná až do doby splacení úvěru. Úroky z úvěru jsou odpočitatelné od základu daně z příjmu.

Pokud klient nesplní podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření, poskytne stavební spořitelna překlenovací úvěr,který slouží k překlenutí doby do klasického úvěru.

Po šesti letech spoření a nevyužití úvěru lze použít uspořenou částku na cokoli.


Partneři:

 • Stavební spořitelna České spořitelny
 • Modrá pyramida
 • Raiffeisen stavební spořitelna
 • Wüstenrot stavební spořitelna

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany (ČPP, a.s.)

Nemáte peníze na právníka? Potom je řešením uzavření pojištění právní ochrany, jehož cílem je právě podpora pojištěného a jeho blízkých při prosazování jejich právních zájmů a zaplacení většiny nákladů s tímto spojených.

Limit pojistného plnění pro jednu škodní událost:

• 300.000,- (počet škodných událostí v pojistném roce není omezen)

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění:

• 3.000,-

Územní platnost:

• ČR

Základní principy pojištění:    

• Pojištěný má právo svobodného výběru svého právního zástupce 

• Pokud pojištěný právního zástupce nemá, je mu přidělen pojistitelem

• Pojištění se sjednává v základním nebo rozšířeném rozsahu 

Základní rozsah pojištění - roční pojistné 1.200,-

• Občanskoprávní nároky na náhradu škody  (např. uplatnění nároku na náhradu škody při pádu na neodklizeném chodníku v zimě)

• Vlastnictví movitých věcí (odstoupení od kupních smluv, pomoc při reklamacích, včetně zajištění odborného posudku…)

• Trestní a přestupkové právo (pojištěný je podezřelý ze spáchání nedbalostního přestupku při dopravní nehodě; pojišťovna klientovi zajistí a uhradí náklady na právní zastoupení v přestupkovém nebo dokonce v trestním řízení)

• Pojistné právo (ochrana oprávněných zájmů pojištěného ve sporech vzniklých na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními pojistiteli) 

Rozšířený rozsah pojištění - roční pojistné 3.360,-

Zahrnuje rizika základní varianty a tyto další právní oblasti:

• Pracovněprávní spory (Lékař v nemocnici, ve které je zaměstnán, při operaci odstranil pacientovi zdravou ledvinu. Byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti. Lékař má nárok na úhradu nákladů za obhájce v trestním řízení, na úhradu nákladů za soudem nařízené znalecké posudky a také na úhradu nákladů za cesty k soudnímu řízení).

• Pracovněprávní nároky na náhradu škody (vymáhání neoprávněně zadržované mzdy…)

• Vlastnictví nemovitostí (sousedské spory-nadměrný hluk, neoprávněná stavba souseda; porušení statiky stavby např. v souvislosti s jinou prováděnou stavbou – kanalizace, silnice, apod.)

• Nájemní právo (uplatnění oprávněných nároků pojištěného jako nájemce, např. oprava nefunkčních věcí v pronajatých prostorech)

Co je v rámci pojištění hrazeno:

• Odměna za právní poradenství

• Odměna a náhrada hotových výdajů

• Náklady na soudní poplatky

• Náklady protistrany

• Výdaje pojištěné osoby

• Náklady spojené s výslechem svědka

• Jiné účelně vynaložené náklady

Pojištění podnikatelů

Pojištění finanční způsobilosti dopravců

Předmětem pojištění je neschopnost pojistníka dostát požadavkům na finanční způsobilost dopravce, která vznikla oprávněné osobě.

Sjednané pojištění se vztahuje na finanční způsobilost dopravců, kteří chtějí nebo podnikají na základě koncese a v souvislosti s provozováním silniční dopravy, dle zákona potřebují prokázat svou finanční způsobilost pro:
       a).  motorová vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
       b).  motorová vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

V případě pojistné částky musí silniční dopravce pro účely splnění požadavku prokázání FZD disponovat kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9000 EUR, je-li používáno jedno vozidlo, a 5000 EUR na každé další užívané vozidlo.


K přepočtu pojistné částky se každoročně stanoví hodnota eura c české měně. Použije se kurz eura prvního pracovního dne měsíce října (kurz zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie). Následně se kurz eura použije k přepočtu pojistné částky na další období, což je od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce se uzavírá bez spoluúčasti.

Pojištění se řídí:

 • Zákonem č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
 • Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009
 • Zákonem č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Ustanovením Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPMM 1/14
 • Ustanovením Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • DPPFZD MP 1/14
 • Pojistnou smlouvou

V případě pojištění dopravce, který svou disponibilitu prokazuje roční účetní uzávěrkou za kalendářní rok (tj. od 1.1. do 31.12) a uzavírá pojistnou smlouvu v průběhu časového období od 1.1. do 31.7., lze dopravce pojistit za předpokladu, že není v insolvenci. Tuto skutečnost musí dopravce prokázat (čestné prohlášení).

Pojištění podnikatelů a průmyslu

VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ
 
Pojištění hospodářských rizik
Univerzální produkt
Velmi široká pojistná ochrana
Individuální pojistná smlouva

Pojištění majetku se sjednává zejména pro následující pojistná nebezpečí:
 
Pojištění "All-Risk"
Živelní pojištění
Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění skla
Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení
Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění cestovních kanceláří
Stavebně montážní pojištění
Pojištění různých finančních ztrát
Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu
Pojištění nákladu a zásilky
 
Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro následující rizika:
 
Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
Pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí
Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění úpadku cestovní kanceláře

VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ 
 
Pojistíme na míru velké i malé cestovní kanceláře
Poskytujeme záruku silného partnera a jistotu pro klienty cestovní kanceláře
Naše pojištění využívá více než 200 cestovních kanceláří
 
Rozsah pojištění
Pojištění se vztahuje na zájezdy pořádané cestovní kanceláří, která v důsledku svého úpadku:
Neposkytne svému zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, je-li tato doprava součástí zájezdu,
Nevrátí svému zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil,
Nevrátí svému zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Zájezdem se dle zákona č. 159/1999 Sb. rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb (včetně služeb sestavených na základě individuálního požadavku klienta CK):
Doprava,
Ubytování,
Jiné služby cestovního ruchu, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.
 

Pojištění MaxiON

MaxiON je jedinečné pojištění finanční ztráty, která pojištěnému vznikne v důsledku vyčerpání limitu plnění na škody na věci z povinného ručení.
 
Vysoké škody reálně hrozí při hromadných dopravních nehodách, nehodách v tunelech, na mostech nebo železničních přejezdech. Rozdíl mezi sjednaným limitem plnění povinného ručení a skutečnou výší škody hradí viník nehody, resp. majitel firmy.
 
Produkt MaxiON nabízí limit pojistného plnění 900 milionů Kč, který společně s limitem pojistného plnění v povinném ručení nejméně ve výši 100 milionů Kč představuje pojistnou ochranu až 1 miliardu Kč pro škodu na věci způsobenou provozem vozidla.
 
Produkt dokáže podnikatele ochránit před značnými finančními ztrátami, které můžou vzniknout z provozu vozidla, a maximalizovat tak ochranu jejich nákladů za zlomek ceny povinného ručení.
 
HLAVNÍ VÝHODY POJIŠTĚNÍ:
Ochrana před bankrotem pro malé i velké podnikatele
Pocit bezpečí za zlomek ceny povinného ručení
Jednoduchý a přehledný produkt

Pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy

S ohledem na současnou globální situaci dochází i v České republice k nárůstu bezpečnostních hrozeb a rizik. Terorismus nebo jiné násilné činy se mohou týkat i vaší činnosti nebo podnikání. ČPP nově klientům nabízí pojistné krytí pro případ poškození majetku a přerušení provozu následkem těchto násilných činů.

VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ
 
Pojištění terorismu je dnes vhodné nejenom pro ústředí velkých korporací, výrobní závody, vládní či veřejné instituce, dopravní a telekomunikační infrastrukturu či dodavatele veřejných služeb, ale i pro všechny subjekty provozující např. hotely, stadiony, zábavní parky, restaurace, velkoobchodní nebo maloobchodní prodejny, sklady apod.
 
Nabízíme pojistnou ochranu proti následujícím rizikům:
Teroristický čin
Sabotáž
Nepokoje (výtržnosti)
Občanské nepokoje
Stávka
Úmyslné poškození

Pojistné krytí lze sjednat podle individuálních potřeb:
Fyzická škoda na hmotném majetku způsobená pojištěnými riziky, včetně škody vzniklé nemožností pronajímat majetek
Ztráta hrubého zisku vzniklá přerušením provozu

Veterinární léčba

Pojištění nákladů na veterinární léčbu psů HAFAN (ČPP, a.s.)

Pro svoje psí miláčky můžete sjednat pojištění nákladů na jejich ošetření a případnou hospitalizaci u veterináře.

Náklady hrazené z pojištění:

• Veterinární výkony při léčbě úrazu nebo nemoci psa  
• Použitý materiál
• Nutná hospitalizace
• Předepsaná medikace s výjimkou homeopatik

Pojistné částky:

• 10.000,-
• 20.000,-
• 30.000,-

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění:

• 500,-
• 1000,-
• 1500,-
• 2000,-

Proč se pojistit právě u nás aneb co vám, jako našemu klientovi, můžeme nabídnout:

• Roční pojistné již od 900,-
• možnost připojištění škod vzniklých při účasti na závodech a soutěžích (včetně výstav)
• Místem pojištění je ČR, možnost připojištění i na území Evropy
• Doba trvání pojištění není omezena věkem psa, pojistná částka se s věkem  psa nesnižuje, na pojistné nemá vliv váha psa
• servis našeho pracovníka po celou dobu trvání pojistné smlouvy (změny ve smlouvě, při likvidacích škodných událostí)

Asistenční psi, canisterapeutiční psi, psi Záchranné brigády kynologů a Horské služby
bez ohledu na vstupní věk a územní platnost; navíc sleva na pojistném

Podmínky pro sjednání:
• pes registrovaný u příslušného orgánu státní nebo obecní správy a specifikovaný v pojistné smlouvě
• vstupní věk psa od 6 měsíců do 8 let stáří

 

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti

Podle Občanského zákoníku odpovídáme i za škody, které způsobíme druhým neúmyslně : v bytovém domě vytopíme pračkou souseda, při prohlížení fotek z dovolené na notebooku kamarádky jí do něho nechtíc převrhneme hrneček s čajem, při lyžování na sjezdovce v Rakousku  se srazíme s německým lyžařem a způsobíme mu škodu na zdraví, večer u vás zazvoní soused, že mu odpoledne váš syn rozbil míčem okno ... 

Pro všechny tyto případy a řadu dalších lze sjednat:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANA V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Popis produktu:

CO VÁM POJISTÍME?
Pojištění se vztahuje na újmy, které způsobíte třetí osobě v souvislosti s vedením domácnosti, provozem jejího zařízení, držbou nemovité věci, při zábavě nebo rekreačním sportu či jako vlastník nebo opatrovatel drobného domácího zvířete a další. 

KDO JE TÍMTO PRODUKTEM POJIŠTĚN?
Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, děti vlastní bez limitu věku a studia, děti nevlastní do 26 let, osoby příbuzné v linii přímé).

ÚZEMNÍ PLATNOST
Toto pojištění Vás chrání na území České republiky, dále také při přechodném pobytu v kterémkoliv evropském státě (geografické hledisko).

VARIANTY ROZSAHU POJIŠTĚNÍ A LIMITY PLNĚNÍ (ZDE)

SLEVY
Akční slevy až 45 %.


Proč se pojistit právě u nás, aneb co vám, jako našemu klientovi, můžeme nabídnout:

• Roční pojistné již od 288,-
• Místem pojištění je ČR, přechodně  i  území Evropy
• Odpovědnost z držby nemovitosti již v ceně
• Pojištěna je za jedno pojistné celá rodina
• Vztahuje se i na škody způsobené některými vašimi domácími mazlíčky (pes, kočka, atd.)
• Možnost připojištění dalších typů odpovědností:

   • vlastníka nebo opatrovatele zvířete (mimo drobných domácích zvířat, za jsou kryta zdarma již v základu)
   • vlastníka nebo provozovatele malého plavidla
   • modeláře
   • zaměstnance při výkonu povolání
   • při výkonu práva myslivosti


 

Financování bydlení

Financování bydlení

Chystáte se financovat Vaše bydlení či refinancovat stávající hypotéku nebo úvěr? Právě pro Vás jsou připraveni naši hypoteční makléři, kteří se zabývají výhradně financováním bydlení (hypotéky, stavební spoření a spotřebitelské úvěry) s možností výběru mezi bankovními institucemi a stavebními spořitelnami. 

Služba hypotečního makléře Vám umožní nalézt nejlepší řešení financování bydlení, jeho realizaci až do úplného dočerpání finančních prostředků a následný servis (systémem hlídané výročí fixace, vyjednávání o výši úrokové sazby u stávající banky, popř. vyhledání nové banky a tím výhodnějšího úvěru pro klienta atd.) po celou dobu trvání hypotéky či úvěru.

Vysokou odbornost hypotéčních specialistů Bohemia Servis Finance a.s. zajišťuje společnost Golem Finance s.r.o., specialista v oboru s mnohaletou praxí. Tato společnost zároveň poskytuje našim specialistům vynikající informační servis, se kterým můžeme našim klientům téměř okamžitě nastavit nebo vyhledat optimální financování jejich záměrů. 

 

Partneři: 

 • Banky: 
 • Cetelem / BNP Paribas Personal Finance SA
 • Česká spořitelna 
 • ČSOB 
 • Moneta Money Bank 
 • Equa Bank 
 • Hypoteční Banka 
 • Komerční Banka 
 • Expobank 
 • mBank 
 • Oberbank 
 • Raiffeisenbank 
 • UniCredit Bank 
 • Wüstenrot hypoteční banka 
 • Sberbank
 • TGI Money

 

Spořitelny: 

 • Stavební spořitelna České spořitelny 
 • Modrá pyramida 
 • Raiffeisen stavební spořitelna 
 • Wüstenrot stavební spořitelna 

BSF Vzdělávání

BSF Vzdělávání

Dnes jsou finance všude kolem nás. Ale pro laika je mnohdy nemožné se ve všem orientovat. S financemi se setkáváme po celý život, od narození až do důchodu. Ze začátku je za nás spravují rodiče, ale s měnící se dobou se mění i pohled na to, kdy se o tento obor začít zajímat. Jak s financemi správně zacházet je nutné už vědět v mladém věku.

Čím dál více lidí chce vědět, co se na finančním trhu děje, jaké jsou aktuální změny a jaké možnosti právě mají. Vždy záleží na konkrétních cílech, životní situaci každého z nás, ale absolutní prioritou je zajistit se na situace, které mohou vážně ohrozit náš příjem a tím i životní standard.

Vzdělávání BSF a.s. má vytvořeno komplexní principy finančního plánování pro všechny občany ČR, kterým záleží na tom, aby jim jejich peníze zajistily sociální i ekonomickou jistotu.

S usměvavým průvodcem, Korunkou, vás provedeme celým finančním životem a společně vás seznámíme se zajímavými možnostmi, jak finance rozumně a s užitkem nechat pracovat.

Bližší informace o termínech a tématech školení:
Mgr. Pavla Hanusová, ředitelka vzdělávání BSF Akademie
tel.: 774 833 679 e-mail: pavla.hanusova(zavinac)bohemiaservis.cz

BSF Bankovnictví

Běžné a spořící účty

V oblasti běžných a spořicích účtů spolupracujeme s EQUA bank, která přinášejí našim klientům transparentní bankovnictví, bez nákladů na vedení účtu apod. Klientům jsme schopni ušetřit měsíčně řádově i stovky korun. Výhodou je i výběr ze všech bankomatů po celé ČR zdarma.

BSF Reality

Reality s BSF

V oblasti realit Bohemia Servis Finance úzce spolupracuje se společností CERET Reality. Společně se snažíme plnit i ty nejnáročnější požadavky klientů a poskytovat jim dokonalý servis. Při každodenní práci klademe důraz na osobní přístup při řešení problémů našich zákazníků a za tímto účelem pravidelně investujeme jak do nových technologií tak i do inovačních procesů.

Zabezpečujeme služby v oblastech: realit (zprostředkování prodeje, koupě, výkupu, výměny, pronájmu nemovitostí), vyplácení (dluhů, exekucí, dražeb), úvěrů od 16 bankovních ústavů, finanční podporu zajímavých podnikatelských nápadů, pojištění osob a majetku.

www.ceret.cz

Copyright © 2014 BSF a.s. | NORMÁLNÍ VERZE
Tvorba stránek Petr Peti