Výhodné investování

zpět na úvod

Výhodné investování

Investice jsou z našeho pohledu vrcholkem pyramidy základních sociálních a ekonomických potřeb klienta, nicméně pro dosažení dlouhodobých finančních cílů a plánů je její role nezastupitelná. Pro spolupráci v oblasti investování jsme vybrali společnost CONSEQ Invest management a.s., jednu z největších, nezávislých investičních společností, působící na českém trhu od r. 1996. 

Zde je stručná vizitka firmy i jejích produktů:

Private Invest

Obhospodařování individuálních portfolií

Investorům, kteří si přejí investovat částku 3 miliony Kč nebo více a nevyhovuje jim žádný ze standardně nabízených produktů, můžeme nabídnout zprostředkování obhospodařování individuálního portfolia podílových fondů s investiční politikou sestavenou podle individuálních potřeb a přání klienta.

Investiční zlato

V souvislosti s vývojem a výhledem vývoje ekonomik a finančních trhů, (inflace, potenciální devalvace měn, zánik EURA jako měny) či vzhledem k vývoji na politické scéně, jsme velmi rádi, že můžeme našim klientům nabídnout investici ve formě investičního zlata. Investičním zlatem je míněna zvláštní forma zlata, která je používána jako investiční nástroj podobně jako například cenné papíry. Jedná se především o zlaté slitky (cihly), které jsou kupovány jako investice, t. j. k uložení papírových peněz.

Investiční zlato z historického hlediska mělo, má a bude mít vždy funkci reálného uchování hodnoty a ceny majetku. Zlato až do 21. století mělo tu funkci, že tvořilo značnou rezervu centrálních bank i jednotlivých zemí, za účelem krytí papírových peněz. V nedávné minulosti, před 5-6 lety a v současné době s ještě větší dynamikou, dochází k enormnímu tištění dalších již nekrytých bankovek, které však již vzhledem k omezené produkci zlata nemohou být kryty zlatem. Tím snižují nominálně hodnotu papírového oběživa. Velké ekonomiky, ve snaze rozhýbat se, snižují uměle ceny vlastních měn (export), čímž dále snižují úspory vlastních domácností apod. To jsou všechno faktory, které by mohly přimět i běžné občany ČR k zamyšlení nad investicí do zlata, jako trvalé a po celém světě směnitelné hodnotě.

Proto jsme ve spolupráci s investiční obchodní společností s drahými kovy, firmou Troyská unce a.s., připravili našim klientům možnost zakoupit si investiční zlato, a to dvěma jednoduchými způsoby:

Jednorázový nákup
Zlaté slitky lze nakoupit formou jednorázových nákupů (platí se tedy najednou za určitý slitek, např. cca 30.500 Kč - cena k 12. 9. 2013 - slitek o hmotnosti troyské unce). Tento slitek si klient může uchovat v trezoru České spořitelny, nebo má možnost uchovávat svoji investici i doma.

Postupný nákup
Klientům, kteří chtějí mít část svých úspor investovánu do zlata, ale nemají možnost a prostředky k nákupu celých zlatých slitků, jsme připraveni nabídnout možnost pravidelnými měsíčními platbami (od 300,- Kč/měsíc) postupně zlaté slitky nakupovat.

Zlato jako investiční produkt, má hlavně funkci uchování reálné hodnoty, avšak nemělo by tvořit více než 10-15 % volných prostředků klientů. Stanovit toto procento, resp. poměr, je velmi individuální. Záleží na potřebách klienta, na jeho finančních možnostech, na jeho pohledu a vnímání finančního trhu apod.

Současná doba je velmi vhodná k nákupu jednotlivých slitků (ve smyslu likvidity ideálně v gramáži 1oz (troyská unce – cca 31,1 g), a to vzhledem k očekávanému postupnému nárůst ceny zlata, na kterém se shoduje většina analytiků. Z tohoto úhlu pohledu může investice do zlatých slitků přinést velmi zajímavé zhodnocení.

Posledním postřehem a faktem, který potvrzuje vhodnost investice do zlata, je jeho velmi malé množství ve vlastnictví českých občanů v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi. Např. v sousedním Německu je odhadem drženo v soukromém sektoru 150x více zlata než v ČR, což je fakt, který i dává optimistický pohled na poradenství v sektoru investičního zlata pro naše klienty.

Horizont Invest

Investiční program Horizont Invest je typem produktu "životního cyklu". Investor si totiž volí nejen investiční strategii podle toho, zda je pro něj tím nejdůležitějším výnos jeho investice, nebo zda chce přece jen i při dlouhém investičním horizontu opatrnější variantu investice, jejíž hodnota nebude kolísat, ale také cílové datum svého programu. Jeho investiční program potom zcela automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení kozervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů.

Klient a společnost Conseq Investment Management jako investiční manažer uzavírají smlouvu o obhospodařování portfolia podílových listů. Klient má na výběr ze tří typových investičních strategií:

 • Vyvážené portfolio 
 • Růstové portfolio  
 • Dynamické portfolio 

Postupným snižováním zastoupení akciových fondů a naopak navyšováním váhy fondů konzervativních se složení portfolií postupně přibližuje a setkává. Pravidla pro realokaci jsou následující Při obhospodařování portfolia investiční manažer zařazuje do portfolia podílové fondy investičních společností Conseq Invest, Conseq investiční společnost, Credit Suisse, ING (L) INVEST, Franklin Templeton a Parvest

Tyto společnosti dohromady nabízejí více než 300 v České republice registrovaných podílových fondů, což investičnímu manažerovi dává k dispozici velice širokou základnu investičních příležitostí, z nichž podle svého uvážení vybírá pro klienta ty nejvhodnější. Za tuto činnost mu náleží odměna ve formě manažerského poplatku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hlavní výhody

Mezi hlavní výhody produktu Horizont Invest patří:

 • jednoduchost produktu, pravidelný čtvrtletní reporting o stavu a vývoji portfolia; 
 • široká diverzifikace mezi fondy několika na sobě nezávislých investičních společností; 
 • automatické zkonzervativňování investice a "zamykání zisků" s blížícím se koncem programu; 
 • v případě restrukturalizace portfolia nejsou za prodeje a nákupy fondů účtovány žádné odatečné vstupní poplatky; 
 • zvýhodněné sazby předplacených vstupních poplatků pro programy pravidelných investic

Active Invest

V České republice je registrováno přes 1.000 podílových fondů mnoha investičních společností. Vyznat se v této nepřeberné nabídce a sestavit z několika fondů dobře diverzifikované portfolio není vůbec jednoduché. O to složitější je potom ještě své portfolio sledovat, vyznat se v různých výpisech různých investičních společností, zasílat do různých bank peníze na další nákupy fondů při následných investicích apod. Nehledě na to, že čas od času je dobré své portfolio mírně přeskupit, srovnat váhy jednotlivých typů fondů (akciové, dluhopisové..), případně složení portfolia upravit podle aktuální tržní situace.

Společnost Conseq Investment Management nabízí řešení ve formě produktu Active Invest.
Klient a společnost Conseq Investment Management jako investiční manažer uzavírají smlouvu o obhospodařování portfolia podílových listů. Klient má na výběr ze tří typových investičních strategií:

Konzervativní portfolio
je určeno pro investice s investičním horizontem cca 2 roky nebo obecně pro investory, kteří od své investice očekávají zejména nízkou rizikovost a výnos přesahující sazby termínovaných vkladů. Portfolio je tvořeno zejména fondy korunových dluhopisů a korunového peněžního trhu, naopak akciové fondy mohou tvořit max. 10 % portfolia. 

Vyvážené portfolio 
nabízí balancovaný poměr konzervativních a dynamických investic. Zhruba polovinu portfolia tak tvoří korunové fondy dluhopisů a peněžního trhu, druhá část portfolia je zainvestována v rizikovějších dluhopisových fondech a zejména v akciových fondech, jejichž zastoupení v portfoliu se může pohybovat mezi 20 - 60 %. Doporučený časový horizont tohoto typu investice je alespoň 3,5 roku. 

Dynamické portfolio 
alokuje většinu svěřených prostředků do akciových fondů. Jeho cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) maximálního výnosu, zároveň co nejširší diverzifikací snižovat vliv případných výrazných výkyvů jednotlivých akcií, teritorií, sektorů apod. 

Při obhospodařování portfolia investiční manažer zařazuje do portfolia podílové fondy investičních společností Conseq Invest, Conseq investiční společnost, Credit Suisse, ING (L) INVEST, Franklin Templeton a Parvest
Tyto společnosti dohromady nabízejí více než 300 v České republice registrovaných podílových fondů, což investičnímu manažerovi dává k dispozici velice širokou základnu investičních příležitostí, z nichž podle svého uvážení vybírá pro klienta ty nejvhodnější. Za tuto činnost mu náleží odměna ve formě manažerského poplatku.

Minimum pro výši první jednorázové investice je stanoveno na 30.000,- Kč, jakákoliv následná jednorázová investice může být od částky 5.000,- Kč.

Hlavní výhody
Mezi hlavní výhody produktu Active Invest patří:

 • jednoduchost produktu, pravidelný pololetní reporting o stavu a vývoji portfolia; 
 • široká diverzifikace mezi fondy několika na sobě nezávislých investičních společností (aktuálně 6 - 13 fondů podle typu portfolia); 
 • dohled nad portfoliem a jeho správa ze strany investičního manažera; 
 • v případě restrukturalizace portfolia nejsou za prodeje a nákupy fondů účtovány žádné dodatečné vstupní poplatky.

Copyright © 2014 BSF a.s. | NORMÁLNÍ VERZE
Tvorba stránek Petr Peti